Ajánló

Martin Schuster, Peter Bednorz:

Bevezetés a tanulás lélektanába

“A Medicina Kiadó könyve szemléletes áttekintést nyújt a tanulás pszichológiai elméleteiről. A szerzők különféle hagyományos éBevezetés a tanulás lélektanábas modern megközelítésmódokat tárgyalnak, empirikusan és kísérleti úton is igazolva őket. E bemutatás során a szomszédos tudományágakat, így a neuropszichológiát, az agykutatást, a kogniciós tudományokat, illetve a mesterséges intelligenciára irányuló kutatásokat sem hagyják figyelmen kívül. Megmutatják ezen felül, hogy az alapkutatás eredményei miképpen hasznosíthatók számos alkalmazási területen, ideértve az iskolát, a pszichiátriát, valamint a pszichoterápiát.

Peter Bednorz pszichológus a Kölni Egyetem Pszichológiai Intézetének tudományos munkatársa és megbízott oktatója.

Martin Schuster professzor, pszichológus, a Kölni Egyetem Neveléstudományi Tanszékén oktat.”

Bevezetés a tanulás lélektanába / Peter Bednorz, Martin Schuster ; [ford. Balázs István], 2006

Márai program logo

Reklámok

Ajánló

Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes

Gyermeklélektan

“Ez a könyv a gyerekről szól. Érzelmeiről és kötődéseiről, gondolatairól és játékairól. Arról a sajátos szemléleti módról, ahogyan a világot látja: a gyermekiről. Az indulattelt feszültségnek és a játékos megoldásnak arról a gazdagságáról, amely az átélést jellemzi.”

Gyermeklélektan“A gyermekinek a megértésével egyben saját történetünkről, gondolkodásunk alakulásáról, érzelmeink bontakozásáról, személyiségünk fejlődéséről is világosabb képet kapunk. Jobban föl tudjuk eleveníteni emlékeinket a világ megismeréséről, arról a felnőttszemmel meglepő kíváncsiságról, ahogyan gyermekkorunkban kipróbáltuk önmagunkat egy adott helyzet lehetséges változataiban. Többet tudunk felidézni azoknak az élményeknek a rendkívüli indulati hőfokából, amelyek korai kapcsolatigényeinknek örömeit és kudarcait őrzik. Nemcsak a gyereket ismerjük meg jobban, hanem önmagunkat is. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz. De a pszichológiai szemlélet – a nevelésben, a gyógyításban, az esztétikában – egyre inkább megkívánja azt is, hogy lássuk meg a felnőttben a gyereket, aki volt: a gyermekit.”

Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes, 2006

Márai program logo

Ajánló

Martin Schuster

Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket?

A félénk emberek különböző társas helyzetekben gyakran kellemetlenülhogyan győzzük le kreatívan félénkségünket és bizonytalanul érzik magukat, kipirulnak, dadogni kezdenek, s nem szívesen fordulnak másokhoz. Aligha nevezhetők irigylésre méltónak azok, akiket ilyen alkattal sújtott a sors – kiváltképp nem egy olyan társadalomban, amelyet alapvetően a kíméletlen versenyszellem és a teljesítménykényszer határoz meg. A Magyarországon is jól ismert kölni professzor könyve mégis szembeszáll ezzel a felfogással és kimutatja: a félénkség alkati sajátosságok mellett jó részben tanult viselkedésformákrais épül, ezért az önbizalom megszerzése, a környezetünkben élő emberekkel szembeni magabiztos fellépés a mindennapi életben és a szakmai érvényesülésben egyaránt tanulható.
Márai program logo

Ajánló

Lengyel Tünde, Várkonyi Gábor:

Báthory Erzsébet

Egy asszony élete

“Báthory Erzsébet története a 18. század eleje óta fonódott össze a vérszomjas, kegyetlen, vérben fürdő, már-már vámpírszerű vonásokat viselő nő alakjávBáthory Erzsébetal. …  háromszáz év alatt szimbólummá emelkedett: Drakula párja, a női Faust, aki az örök fiatalság reményében a sátánnal szövetkezik. … Vajon kideríthető-e az igazság Báthory Erzsébet alakja körül? Sokan igyekeztek megfejteni az elmúlt évszázadok során ennek az asszonynak a rejtélyét. Megpróbáltak bekukkantani egyszerre rettegett és csodált életébe. Vajon mit rejt az ismert portré? Gonosztevő volt, vagy elmebeteg? Vagy csak a kor volt kegyetlen, amelyben élt? Vagy éppenséggel ő az áldozat? A korszak kiváló szakértői, Lengyel Tünde és Várkonyi Gábor az eddigi kutatások eredményeit felhasználva, azokat új szempontokkal kiegészítve igyekeztek megrajzolni a kora újkori arisztokrata nő minél tökéletesebb portréját: hogyan nevelkedett, milyen szokásoknak és elvárásoknak kellett megfelelnie, mennyire lehetett önálló, hogyan irányította életét. A könyv első része a társadalmi hátteret mutatja be, míg a második rész a korabeli tanúvallomások elemzését nyújtja izgalmas stílusban. … ” – ennyit felcsigázónak a könyv hátsó borítójáról.

Valóban izgalmas, gondolkodásra késztető, oknyomozó mű a kora újkor zavaros, viszályokkal és politikai harcokkal teli, három részre szakadt Magyarországáról – egy főúri nő szemszögén keresztül. A szerzők tárgyilagosan tárják fel a kor viszonyait, az olvasó kialakíthatja álláspontját. A korabeli arisztokrata élet minden részére kiterjed a vizsgálat, így örömmel olvashatunk a kertészkedésről is! Megtudhatjuk például, hogy a Nádasdy-Báthory birtokokon kiváló eredményeket értek el a dinnyetermesztésben, s hogy a királyi asztal ellátása friss gyümölccsel igazi versenypályának számított a főúri asszonyok körében. Lippay János alakját is megidézik a szerzők, az általa kialakított pozsonyi érseki kert  kapcsán. Mint látható, tényleg széleskörű áttekintést kap az olvasó nemcsak Báthory Erzsébet ügyéről, hanem a korról is, melyben élt.

A burgonya első ábrázolása egy herbáriumban (1607) - Báthory Erzsébet, egy asszony élete, p. 148.

A burgonya első ábrázolása egy herbáriumban (1607) – Báthory Erzsébet: egy asszony élete / Lengyel Tünde, Várkonyi Gábor, p. 148.

Szigorúan a könyv elolvasása után, íme egy interjú Várkonyi Gáborral, a könyv egyik szerzőjével.

Várkonyi GáborBáthory Erzsébet : egy asszony élete / Lengyel Tünde, Várkonyi Gábor ; [ford. Lacza Tihamér …], cop. 2010

Márai program logo

Darabosné Maczkó Beáta

Még egyszer a Márai-programról

márai“A Márai-program célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. A Márai-program közvetve és közvetlenül segítséget kíván nyújtani mindazon piaci és állami szereplőknek, amelyek a mű létrehozásában, megjelenésében és az olvasókhoz való eljuttatásában szerepet játszanak, azaz: a szerzőknek, a könyvkiadóknak és a könyvtáraknak. Legfontosabb célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik a világ bármely pontján magyar szépirodalmat, magyar tény- és szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvű fordításait kívánják olvasni. A Márai-program az ő hozzáférési lehetőségeiken kíván számottevően javítani.”

És jó hír, hogy a program folytatódik idén is!

forrás: NKA

Könyvajánló

1848. március 15. a  forradalom napja. A reformkor törekvéseinek kicsúcsosodása, mintegy beteljesülése. A tényeket ismerjük az iskolapadból. De milyen lehetett az élet valójában abban az időszakban? Erre a kérdésre kapunk választ a Mindennapi történelem című sorozat reformkorral foglalkozó kötetében, melyet a tavalyi Márai-program keretében kapott könyvtárunk.

Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korábanHétköznapi élet Széchenyi István korában

Az ország sorsáról felelősen gondolkodók a felülről kezdeményezett reformoktól várták Magyarország anyagi és szellemi fejlődését, mindenekelőtt a jogrendszer és az intézmények korszerűsítésétől. A szerző, Fábri Anna történész nem csak ezt ismerteti, hanem a korszak hétköznapjaiba is elkalauzol bennünket, életszerűvé téve a száraz történelmi tényeket. Olvashatunk a korabeli Magyarország családjairól, öltözködéséről, lakásairól, ételeiről-italairól, szórakozásairól, vallásáról, munkakörülményeiről, kormányzásáról, társadalmi rendjéről vagy a főváros életéről. A mű olvasmányos, élvezetes, korabeli idézetek és mintegy 250 illusztráció gazdagítja. Az eligazodást időrendi áttekintés és irodalomjegyzék segíti.

Egy esős, borongós ünnepi hétvége tartalmas, de könnyedebb olvasmánya.

Hétköznapi élet Széchenyi István korában / Fábri Anna, 2009

1848-marcius-15-en-a-nemzeti-muzeum-elott-korabeli-metszet

Könyvajánló – Szépirodalom

László Noémi: Papírhajó

Egyre többet lehet hallani a kolozsvári születésű László Noémiről: nemrég megkapta a József Attila-díjat, és Nonó című első kötete óta már az ötödik verseskötetét olvashatjuk. Ennek a címe Papírhajó, s egyszerre tartalmaz régi, valamint új verseket. Érdemes tehát ezzel a kötettel kezdeni az ismerkedést: terjedelme egy kicsit túlmutat a sokszor átlagosnak mondható, vékonyka füzetekén: kétszáz oldalon bizony van mit csemegézni. László Noémi a szó klasszikus értelmében is lírai és zenei. Hagyományos verselése témakeresésében érdekes területekre téved, keresi a hétköznapit, s mégis, lebegő érzést sugall. A költőnő további pályafutására minden bizonnyal érdemes lesz figyelni. Addig is, a Papírhajó nagyszerű állomás és ismerkedési pont.

Lövétei Lázár László: Árkádia-féle

Lövétei Lázár László kötete minden szempontból jól kiegészíti és ellenpontozza László Noémi kötetét: hasonló életkor, hasonló származás, hasonló mennyiségű életmű, de más tónus. Talán komorabb. Az Árkádia-féle sokszínű, de amolyan rezignált hangvételű kötet. Újra láthatjuk, “LLL” mennyire kötődik a költőkhöz és magához a költészethez. Szintén egy “válogatott és új versek”.