Szolgáltatások

A Levéltár szolgáltatásai

A levéltár külső- és belső adatszolgáltatást végez, továbbá kutató szolgálatot lát el. Levéltári vonatkozású kéréseket a könyvtár olvasószolgálata fogad jelenleg.

  • A kutatás feltételeit a Levéltári_Kutatási_Szabályzat_2017 tartalmazza.
  • A kutatás engedélyhez kötött.
  • Levéltári anyag külön kérőlap alapján, csak helyben kutatható, nem kölcsönözhető. Egyes iratcsoportokban – törvényi rendelkezések alapján – a kutatás korlátozott.

Szervellenőrzés

A Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár közlevéltári jogállású felsőoktatási szaklevéltár.
Az illetékességi körébe tartozó iratképző szervek – a Szent István Egyetem Budai Campus irányítását és vezetését ellátó, a Budai Campus közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és a Budai Campus alapító karainak szervezeti egységei – iratkezelésének ellenőrzését az 1995. évi LXVI. törvény (a köziratokról, a közlevéltárakról nyilvános magánlevéltári anyag védelméről) 11.§ és a 10/2002. (IV. 13) számú NKÖM rendelet (a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről) 8.§ alapján végzi.

Reklámok