Információk

Kérjük érdeklődjön a kutatás lehetséges módjáról, és egyeztessen időpontot levéltáros kollégánkkal!

Dózsa Gábor
levéltáros
+36 (1) 305-7109 belső mellék:6109
dozsa.gabor@lib.szie.hu

A Levéltár a Budai Campus ‘A’ épület magasföldszintjén található, a 1118 Budapest, Ménesi út 44. alatt.

A Levéltár gyűjtőköre

Főgyűjtőkör: A Levéltár főgyűjtőköre kierjed a Szent István Egyetem és elődintézményeinek Budai Campusán működő illetőleg a Budai Campushoz tartozó valamennyi szerv maradandó értékű irattári anyagára.

 Mellékgyűjtőkör: A Levéltár mellékgyűjtőköre kierjed a Szent István Egyetem és elődintézményeinek Budai Campusán működő karok által folyatott képzési irányokhoz kapcsolódó szakterületek maradandó értékű szakmatörténeti iratanyagára.

 

A Levéltár rövid története

Az elmúlt évszázad folyamán többször is felmerült a kertészeti oktatás történetére vonatkozó dokumentumok összegyűjtésének igénye. Először 1929-ben egy múzeum alapításának ötlete merült fel, majd húsz évvel később már Kertészeti Múzeum és Okmánytár létrehozását tervezték.

Az Egyetem Központi Könyvtára mellett – több egyetemhez hasonlóan – kialakult egy, az intézmény és a szakma történetére vonatkozó, vegyes történeti értékű, könyvekből, fényképekből, nyomtatványokból, hagyatékokból és irattöredékekből álló gyűjtemény, amely esetünkben az “Archívum” nevet viselte.

Így vált lehetővé, hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1993. január 1-jével engedélyezte a szaklevéltár létesítését. A mai Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár elődintézménye, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára alapító tagja volt az 1993-ban megalakult Budapest-Gödöllői (1996-tól Magyar) Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetségnek, amelynek a Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár jelenleg is intézményi tagja.

A Levéltár közelmúltbeli történetének legkiemelkedőbb eseménye a levéltári helyiségek teljes körű felújítása és részbeni átalakítása volt, amelyre 2006-ban került sor.

Ennek során új és korszerű gördülő állványos raktári rendszer beépítésére került. A raktári rendszer kialakításával jelentősen megnövekedett a levéltári raktár befogadó képessége. Jelenleg mintegy 300 ifm irat biztonságos, a legmodernebb állományvédelmi előírásoknak megfelelő tárolására nyílik lehetőség a raktárban.

Reklámok