Kölcsönzés

Kölcsönzés:

 • Kölcsönözni a könyvtárból csak személyesen, saját érvényes olvasójeggyel lehet.
 • Ugyanabból a műből egy olvasónál csak egy példány lehet.
 • A kölcsönzés, a hosszabbítás és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik. A dokumentum leltári száma és a kölcsönzés határideje bekerül a kölcsönzőjegybe is.
 • A tanszéki letéti könyvtárak állományához a tanszéki kölcsönzési rendnek megfelelően juthatnak hozzá a könyvtárhasználók.
 • A könyvtár zárása előtti fél órában raktári kérést már nem teljesítünk. Amennyiben a kérés a zárás előtti fél órában kerül leadásra, a következő nyitva tartott napon teljesül.
 • A helyben használható kurrens dokumentumok a könyvtáros engedélyével kölcsönözhetők ki egy éjszakára, illetve hétvégére igazolvány letétbe helyezésével, figyelembe véve a dokumentum példányszámát és keresettségét.
 • Újabb művek kölcsönzése, vagy hosszabbítása csak a késedelmi díj rendezése után lehetséges.
 • Amennyiben a könyvtárhasználó felszólításra sem hozza vissza a kikölcsönzött könyvet, a Könyvtár jogi úton érvényesíti igényét.
 • A könyvtárhasználó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos, vagy újabb kiadású példánnyal pótolni, vagy azok Könyvtár által megállapított értékét megtéríteni a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendeletben foglaltak szerint.

Hosszabbítás:

 • A kölcsönzési határidőről a kölcsönzéskor tájékoztatjuk.
 • A hosszabbítás egy alkalommal személyesen, telefonon, e-mailben vagy az online katalógus felületén egyénileg a kölcsönzési határidő lejárta előtt történhet. Ehhez az olvasójegy száma szükséges.
 • Az elektronikus hosszabbítás menete:
 1. Az online katalógus Olvasói adatok menüpontjában adja meg olvasójegyének számát, jelszavát (első belépéskor az alapértelmezett jelszó a „titok” szó).
 2. Kattintson a hosszabbítani kívánt könyv sorában a hosszabbít gombra.
 3. Minden esetben ellenőrizze a lejárati dátumot, illetve olvassa el az Olvasói adatok fölött az esetleges hibaüzenetet.
 4. Amennyiben a dokumentumot más olvasó előjegyezte, az nem hosszabbítható.
 • Másodszori hosszabbítás a könyvek bemutatása után lehetséges.
 • A kölcsönzési határidőt és az 5 munkanap türelmi időt is túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, ennek összege kötetenként és naponta 40,- Ft.
 • A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.
 • Amennyiben a dokumentumra előjegyzés érkezett, az nem hosszabbítható meg. A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető.

Előjegyzés

 • Előjegyzéssel a könyvtárhasználó elsőbbséget élvez a visszahozott művek kikölcsönzésekor.
 • Előjegyezni írásban, a formanyomtatvány pontos kitöltésével, vagy online lehet.
 • A dokumentumok beérkezéséről telefonon vagy e-mailben értesítjük az olvasót, az előjegyzett dokumentumokat egy héten belül veheti át az olvasó.
 • Az előjegyzés díja 150,- Ft/kötet, melyet a mű átvételekor kell fizetni.
 • Az olvasó kötelessége jelezni, ha nem tart igényt az előjegyzett könyvre.
Reklámok