Beiratkozás

A Könyvtárba minden 18. életévét betöltött személy beiratkozhat személyesen a kölcsönzési pultnál.

Beiratkozni csak az esetleges korábbi könyv-, és pénztartozás rendezése után lehet.

Könyvtári olvasójegy és napijegy váltásához minden esetben szükséges:

 • személyi igazolvány/2001. január 1. után kiadott gépjármű vezetői engedély és lakcímkártya
 • nem magyar állampolgárok számára útlevél⁄tartózkodási engedély, magyarországi lakcímet igazoló dokumentum, EU-n kívüli állampolgárok esetében jótállási nyilatkozat*
 • hallgatóknak érvényesített diákigazolvány
 • egyéb, a kedvezményes beiratkozáshoz szükséges okmány (nyugdíjas igazolvány, stb.)
*Jótállást vállalhat az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, s ezt a munkahelye a jótállási nyilatkozat lepecsételésével igazolja.

Tudnivalók:

 • Az olvasójegy a beiratkozástól számított egy évig érvényes, utána évenként hosszabbítható.
 • Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet.
 • Az olvasójegy másra át nem ruházható

Az olvasó kötelességei:

  • Az olvasó köteles tájékoztatni a könyvtárat adatainak változásról.
  • Az olvasójegy elvesztését köteles a könyvtárhasználó saját érdekében haladéktalanul jelezni. A Könyvtár a bejelentést követően letiltja az elveszett olvasójegy használatát.
  • Az elveszett olvasójeggyel illetéktelenül kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa a felelős.
  • Új olvasójegy 500 Ft pótdíj ellenében váltható.
  • Az olvasó felelős az olvasójegyével kölcsönzött valamennyi dokumentumért.

Könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele esetén jegyzőkönyvet veszünk fel.

Könyvtári díjak_részletezve 2018

Díjak:

Regisztráció a SZIE hallgatói részére (egyszeri díj a hallgatói jogviszony tartamára szólóan) 2000 Ft
Napijegy 500 Ft

 

Beiratkozási díjak olvasói kategóriánként Fél évre Egy évre
SZIE-en kívüli hallgatók 1500 Ft 3000 Ft
70 év alatti nyugdíjasok, pedagógusok, regisztrált munkanélküliek, GYES-en lévők
1500 Ft 3000 Ft
Érvényes diákigazolvánnyal nem rendelkező magyar és EU tagországbeli állampolgárok 2000 Ft 4000 Ft
EU-n kívüli állampolgárok 2000 Ft 4000 Ft
SZIE aktív és nyugdíjas oktatói, kutatói, dolgozói térítésmentes
Könyvtárak, levéltárak és múzeumi intézmények alkalmazottai térítésmentes
70 év feletti nyugdíjasok térítésmentes
Reklámok