Adatbázisok

Hírek:

Előfizetett adatbázisok (használatukhoz egyetemi IP-cím vagy egyetemi jogviszony szükséges):


Academic_Search_Complete

Academic Search Complete

Az EBSCO kifejezetten tudományos intézmények számára készült tudományos igényű, multidiszciplinális teljes szövegű adatbázisa. Teljes szöveggel érhetünk el 8800 folyóirat tudományos cikkét, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. Különösen nagyszámú szakértői bírálattal készült (angolul: peer-reviewed) folyóiratot tartalmaz, sok esetben olyan forrásokból, amelyek más adatbázisokban nem találhatók meg. A legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, biológia, műszaki tudományok, orvostudomány stb.


akademiai_kiado

Akadémiai folyóirat-gyűjtemény (Akadémiai Journals Collection)

Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több mint 40 tudományágra kiterjedő adatbázisban.Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok lehetőséget biztosítanak tudósaink számára a legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg. 17 hazai impakt faktoros folyóiratból 14 itt jelenik meg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (full text) letölthető PDF formátumban.


szótár.net

Akadémiai Kiadó Szótárai

Az Akadémiai Kiadó elektronikus szótárcsomagja 27 szótár tartalmát kínálja online felületen egyetemünk számára. Modern szóanyagot tartalmazó minőségi egynyelvű szótárak és lexikonok, valamint angol, német, francia, holland, olasz és spanyol kétnyelvű általános és szakszótárak érhetők el a felületen.

Bővebb ismertető


AK mersz

Akadémiai Kiadó MERSZ
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2016 elején húsz kötet érhető el a felületen, a kiadó tervei szerint további tartalombővítés várható.


adt_logo

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye. A teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és teljes szöveggel kereshetővé több száz magyar nyomtatott forrást, tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát.


art architecture

Art and Architecture Source

Teljes szövegű művészeti és építészeti Ebsco adatbázis, 1928-tól 760 folyóirat és 220 könyv teljes szövegéhez és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést. Bővebben


BSP

Business Source Premier

Közgazdaságtudományi adatbázis, teljes szöveggel elérhető tudományos cikkekkel; a tanulmányok mellett üzleti jelentések és országelemzések is megtalálhatók az adatbázisban. Bővebben


CABi12t

CAB Abstracts 1990-Present – Centre of Agriculture and Biosciences International

Az EBSCO bibliográfiai adatbázisa – 1990-től napjainkig a mezőgazdaság, erdészet, a humánegészségügy, táplálkozástudomány és állategészségügy aspektusai, valamint a természeti erőforrások kezelése és megőrzése szakterületek jelentős kutatás-fejlesztési szakirodalmát fedi le. Az adatbázis nemzetközi folyóiratok, sorozatkiadványok, konferenciakötetek, könyvek, tézisek, éves beszámolók, szabadalmak és szabványok referátumait és indexelését kínálja.


EconLit12t

EconLit – ECONLIT

A világ közgazdasági szakirodalmának válogatott bibliográfiája, amelyet az Amerikai Közgazdasági Társaság “Journal of Economic Literature” és az “Index of Economic Literature” c. kiadványaiból állítanak össze. A közgazdaságtan, üzlet, pénzügy, ipar, és statisztika területén megjelent legfontosabb publikációk bibliográfiai adatai mellett teljes szövegükkel tartalmaz könyvismertetéseket is.


fsta

FSTA – Food Science and Technology

Az EBSCO bibliográfiai adatbázisa – az élelmiszertudomány, élelmiszertechnológia és élelmezés területén a világ vezető adatbázisa, melyet az International Food Information Service (IFIS) (Nemzetközi Élelmiszeripari Kutatóintézet) állít össze. Több mint 4600 sorozatkiadvány anyagát foglalja magában, és tartalmaz minden fontosabb élelmiszeripari árucikket, valamint a biotechnológiáról, mikrobiológiáról, élelmezésbiztonságról, táplálékkiegészítőkről, élelmezésről, csomagolásról és a háziállatok eledeléről szóló tudnivalókat. Az adatbázis az 1969-től napjainkig terjedő időszakot fogja át. Az adatbázis több mint 900 000 rekordot tartalmaz, és évente több mint 40 000 rekorddal bővül.


Képtalálat a következőre: „greenfile, ebsco”

GreenFILE

Az EBSCO által szolgáltatott adatbázis, mely tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában. Többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok.


incites
InCites

A Clarivate Analytics tudományértékelő alkalmazása az egyes intézmények nemzetközi kutatásban elfoglalt helyét segít megítélni. Az adatbázis segíti az előtérbe kerülő kutatási témák és tudományos műhelyek meghatározását, támogatja a megfelelő tudományos stratégia kidolgozását az intézmények számára és elősegíti az adott kutatás számára a megfelelő kutatástámogatási források megtalálását. Bővebben


mathscinet

MathSciNet

Az adatbázis a Mathematical Reviews® és a Current Mathematical Publications anyagát teszi hozzáférhetővé. A Mathematical Reviews® a matematikai tudományok legátfogóbb adatbázisa (az MRDB); amelyet jelenleg már elektronikus formában tartanak fenn.


science-direct

ScienceDirect

Az Elsevier tudományos kiadó full text és adatbázis szolgáltatása, amelynek fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz.


Scopus logo2

Scopus

A Scopus a lektorált szakirodalom legnagyobb absztrakt és citátum adatbázisa. A több mint 5000 nemzetközi kiadótól származó, több mint 19000 kiadvány mellett a SciVerse Scopus gyors, könnyű és átfogóan használható eszközt nyújt a kutatóknak, amely jól megfelel a kutatási igényeknek a természettudományok, a műszaki tudományok, az orvostudomány, a társadalomtudományok, és az utóbbi időben már a humán tudományok területein is.


springerlink

SpringerLink

Az egyik leglátogatottabb online multidiszciplináris platform. Az adatbázisban közel 2600 folyóirat érhető el 1997-től teljes szöveggel a természettudományos, technológiai, műszaki és orvosi szakterületeken. Bővebben…


wos

Web of Science

A Web of Science Core Collection (WoS) interdiszciplináris bibliográfiai adatbázis, amelynek heti frissességgel közreadott anyaga a tudomány egész területére kiterjed. Szolgáltatása a citációs index, amely lehetővé teszi a tudománymetriai elemzéseket. Több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést multidiszciplináris információkhoz, aktuálisan és visszamenőlegesen is.


wos

Zoological Record

A Zoological Record a világ legrégebbi folyamatosan működő adatbázisa az állati biológia terén. Témakörei felölelik az állati biológia minden területét a környezeti leírástól a rendszertanig és az állatorvosi tudományokig. A zoológiával és annak határtudományival (magatartás, ökológia, evolúció, élőhelyek, táplálkozás, parazitológia, szaporodás, taxonómia, állatföldrajz stb.) kapcsolatos tudományos információk kereshetők az adatbázisban, mely három havonta frissül.

Szabadon hozzáférhető adatbázisok:

usdalogocolorAgricola – AGRICultural OnLine Access
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Nemzeti Könyvtárának állományában kereshetünk. Bővebben…


Corvinus Disszertációk
A Budapesti Corvinus Egyetemen védett Ph.D. értekezések közül a teljes szöveggel elektronikus formában is rendelkezésre állókat lehet az adatbázisban megtekinteni.


Corvinus Kutatások
A Budapesti Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények digitális intézményi repozitóriuma. A SZIE Budai Campusának kutatói, alkalmazottai által létrehozott kutatási eredmények is itt találhatóak 2016-ig, többek között folyóiratcikkek, könyvfejezetek, műhelytanulmányok, konferencia előadások.


tankonyvtar-logoDigitális Tankönyvtár
A Tankönyvtár célja a tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása, a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő tartalmak elérhetővé tétele. Több mint 13 ezer teljes szövegű dokumentum a tudomány minden területéről.


doaj_logo_new1DOAJ – Directory of Open Access Journals
A szabadon hozzáférhető tudományos szakfolyóiratok adatbázisa.


Eurostat
Az Európai Unió Statisztikai hivatala az Eurostat ingyenesen közzéteszi adatállományát, és kiadványai elektronikus változatát.


KSH – Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai

Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé.


MABI – Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
Agrárszakirodalmi bibliográfia, mely szisztematikusan gyűjti, publikálja és visszakereshetővé teszi a kurrens hazai agrárszakirodalmi termés bibliográfiai adatait. Bővebben…


Magyar Közlöny online
A Magyar Közlöny és Lap- és Könyvkiadó online elérhető kiadványai.


MATARKA – MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését teszi lehetővé.


MOKKA-ODR
Országos dokumentumellátási rendszer, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást és a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását. Bővebben…


mtmtMTMT – Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)  Magyarország több célra hasznosítható nemzeti  adatbázisa. A Magyar Tudományos Akadémia, a MAB, a Magyar Rektori Konferencia, az OTKA és az Országos Doktori Tanács hozta létre 2008 második felében. A magyar tudományos élet kiemelkedő publikációnak adattára, teljes szövegű és bibliográfiai eléréssel is.


SZIA – Szent István Archívum

A Szent István Egyetem repozitóriuma.

Gyűjteményei:


Reklámok