Adatbázisok

Előfizetett adatbázisok (korlátozottan használhatóak egyetemi IP-címekről):

EBSCO Academic Search Ultimate próbahozzáférés

Az EBSCO Academic Search Complete adatbázisának legújabb verziója elérhető egyetemünkön próbahozzáférés keretében.

Az Academic Search ULTIMATE előnyei:

  • TÖBB aktív tudományos lektorált teljes szövegű folyóirat
  • TÖBB aktív teljes szövegű folyóirat, amelyek a Scopus és a Web of Science adatbázisokban is indexelve vannak
  • TÖBB aktív teljes szövegű folyóirat, amelyet vezető bibliográfiák indexelnek: pl. SciFinder, PsycINFO, GeoRef, Ei Compendex, EMBASE.

Az Egyetem számítógépeiről vagy saját számítógépről az egyetemi wifin keresztül: http://search.ebscohost.com

Eduroam azonosító használatával távolról is elérhető.

Bővebben az adatbázisról.

ebsco_logo

Academic Search Complete

Az EBSCO kifejezetten tudományos intézmények számára készült tudományos igényű, multidiszciplinális teljes szövegű adatbázisa. Különösen nagyszámú szakértői bírálattal készült (angolul: peer-reviewed) folyóiratot tartalmaz, sok esetben olyan forrásokból, amelyek más adatbázisokban nem találhatók meg. A legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, biológia, műszaki tudományok, orvostudomány stb.


akademiai_kiado

Akadémiai folyóirat-gyűjtemény (Akadémiai Journals Collection)

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg. 17 hazai impakt faktoros folyóiratból 14 itt jelenik meg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (full text) letölthető PDF formátumban.


adt_logo

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum Adatbázis Kft prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és teljes szöveggel kereshetővé a múlt legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát).


ebsco_logo

CAB Abstracts 1990-Present – Centre of Agriculture and Biosciences International

Az EBSCO bibliográfiai adatbázisa – 1990-től napjainkig a mezőgazdaság, erdészet, a humánegészségügy, táplálkozástudomány és állategészségügy aspektusai, valamint a természeti erőforrások kezelése és megőrzése szakterületek jelentős kutatás-fejlesztési szakirodalmát fedi le. Az adatbázis nemzetközi folyóiratok, sorozatkiadványok, konferenciakötetek, könyvek, tézisek, éves beszámolók, szabadalmak és szabványok referátumait és indexelését kínálja.


ebsco_logo

EconLit – ECONLIT

A világ közgazdasági szakirodalmának válogatott bibliográfiája, amelyet az Amerikai Közgazdasági Társaság “Journal of Economic Literature” és az “Index of Economic Literature” c. kiadványaiból állítanak össze. A közgazdaságtan, üzlet, pénzügy, ipar, és statisztika területén megjelent legfontosabb publikációk bibliográfiai adatai mellett teljes szövegükkel tartalmaz könyvismertetéseket is.


ebsco_logo

FSTA – Food Science and Technology

Az EBSCO bibliográfiai adatbázisa – az élelmiszertudomány, élelmiszertechnológia és élelmezés területén a világ vezető adatbázisa, melyet az International Food Information Service (IFIS) (Nemzetközi Élelmiszeripari Kutatóintézet) állít össze. Több mint 4600 sorozatkiadvány anyagát foglalja magában, és tartalmaz minden fontosabb élelmiszeripari árucikket, valamint a biotechnológiáról, mikrobiológiáról, élelmezésbiztonságról, táplálékkiegészítőkről, élelmezésről, csomagolásról és a háziállatok eledeléről szóló tudnivalókat. Az adatbázis az 1969-től napjainkig terjedő időszakot fogja át. Az adatbázis több mint 900 000 rekordot tartalmaz, és évente több mint 40 000 rekorddal bővül.


ebsco_logo

GreenFILE

Az EBSCO által szolgáltatott adatbázis, mely tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában. Többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok.


mathscinetMathSciNet

Az adatbázis a Mathematical Reviews® és a Current Mathematical Publications anyagát teszi hozzáférhetővé. A Mathematical Reviews® a matematikai tudományok legátfogóbb adatbázisa (az MRDB); amelyet jelenleg már elektronikus formában tartanak fenn.


science-directScienceDirect

Az Elsevier tudományos kiadó full text és adatbázis szolgáltatása, amelynek fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz.


Sscopuslogocopus

A Scopus a lektorált szakirodalom legnagyobb absztrakt és citátum adatbázisa. A több mint 5000 nemzetközi kiadótól származó, több mint 19000 kiadvány mellett a SciVerse Scopus gyors, könnyű és átfogóan használható eszközt nyújt a kutatóknak, amely jól megfelel a kutatási igényeknek a természettudományok, a műszaki tudományok, az orvostudomány, a társadalomtudományok, és az utóbbi időben már a humán tudományok területein is.


springerlinkSpringerLink

Az egyik leglátogatottabb online multidiszciplináris platform. Az adatbázisban közel 2600 folyóirat érhető el 1997-től teljes szöveggel a természettudományos, technológiai, műszaki és orvosi szakterületeken. Bővebben…


wosWeb of Science

A Web of Science Core Collection (WoS) interdiszciplináris bibliográfiai adatbázis, amelynek heti frissességgel közreadott anyaga a tudomány egész területére kiterjed. Szolgáltatása a citációs index, amely lehetővé teszi a tudománymetriai elemzéseket. Több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést multidiszciplináris információkhoz, aktuálisan és visszamenőlegesen is.


wosZoological Record

A Zoological Record a világ legrégebbi folyamatosan működő adatbázisa az állati biológia terén. Témakörei felölelik az állati biológia minden területét a környezeti leírástól a rendszertanig és az állatorvosi tudományokig. A zoológiával és annak határtudományival (magatartás, ökológia, evolúció, élőhelyek, táplálkozás, parazitológia, szaporodás, taxonómia, állatföldrajz stb.) kapcsolatos tudományos információk kereshetők az adatbázisban, mely három havonta frissül.

Szabadon hozzáférhető adatbázisok:

usdalogocolorAgricola – AGRICultural OnLine Access
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Nemzeti Könyvtárának állományában kereshetünk. Bővebben…


Corvinus Disszertációk
A Budapesti Corvinus Egyetemen védett Ph.D. értekezések közül a teljes szöveggel elektronikus formában is rendelkezésre állókat lehet az adatbázisban megtekinteni.


Corvinus Kutatások
A Budapesti Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények digitális intézményi repozitóriuma. A SZIE Budai Campusának kutatói, alkalmazottai által létrehozott kutatási eredmények is itt találhatóak 2016-ig, többek között folyóiratcikkek, könyvfejezetek, műhelytanulmányok, konferencia előadások.


tankonyvtar-logoDigitális Tankönyvtár
A Tankönyvtár célja a tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása, a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő tartalmak elérhetővé tétele. Több mint 13 ezer teljes szövegű dokumentum a tudomány minden területéről.


doaj_logo_new1DOAJ – Directory of Open Access Journals
A szabadon hozzáférhető tudományos szakfolyóiratok adatbázisa.


Eurostat
Az Európai Unió Statisztikai hivatala az Eurostat ingyenesen közzéteszi adatállományát, és kiadványai elektronikus változatát.


KSH – Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai

Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé.


MABI – Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
Agrárszakirodalmi bibliográfia, mely szisztematikusan gyűjti, publikálja és visszakereshetővé teszi a kurrens hazai agrárszakirodalmi termés bibliográfiai adatait. Bővebben…


Magyar Közlöny online
A Magyar Közlöny és Lap- és Könyvkiadó online elérhető kiadványai.


MATARKA – MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését teszi lehetővé.


MOKKA-ODR
Országos dokumentumellátási rendszer, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást és a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását. Bővebben…


mtmtMTMT – Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)  Magyarország több célra hasznosítható nemzeti  adatbázisa. A Magyar Tudományos Akadémia, a MAB, a Magyar Rektori Konferencia, az OTKA és az Országos Doktori Tanács hozta létre 2008 második felében. A magyar tudományos élet kiemelkedő publikációnak adattára, teljes szövegű és bibliográfiai eléréssel is.


SZIA – Szent István Archívum

A Szent István Egyetem repozitóriuma.

Gyűjteményei:


Reklámok